Pris

Priser (gjeldende fra 01.11.2014)

Først konsultasjon med behandling (60-90 min): 450 kr

Oppfølgendesbehandling (45-60 min): 350 kr. Alle studenter og pensjonister: 300 kr.